top of page

Acerca de

Tietosuojaseloste

CaterMate Oy tietosuojaseloste: 

Tämä on CaterMate Oy:n Suomen henkilötietolain (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Tämän tietosuojaselosteen tarkoituksena on kuvata mahdollisimman selkeästi ja ymmärrettävästi, miten CaterMate Oy  kerää, käsittelee ja säilyttää asiakas- ja henkilötietoja.

1. Rekisterinpitäjä

CaterMate Oy

Y-tunnus 2760351-4

info@catermategroup.com

 

2. Mitä tietoja keräämme ja miten?

Käyttäjän itsensä meille luovuttamat tiedot: tunnistautumistiedot (nimi, yritys, titteli, y-tunnus), yhteystiedot (osoite, puhelinnumero, sähköposti) ja maksutiedot (laskutustiedot).

Keräämme myös palveluidemme ja verkkosivujemme käytöstä havainnoituja tietoja, kuten selaustiedot, käyttäjän sijainti, IP-osoite, käyttöjärjestelmä, internetselain ja verkkosivuillemme saapumisen lähde. Nämä tiedot eivät ole lähtökohtaisesti yhdistettävissä yksilöihin.

3. Mihin käytämme näitä tietoja?

Keräämiämme tietoja käytetään palveluidemme ja tuotteidemme myymiseksi ja toimittamiseksi sekä toimintamme kehittämiseksi ja markkinoimiseksi. Luovuttaessaan tietoja meille vapaaehtoisesti asiakas hyväksyy, että hänen tietojaan käsitellään tämän tietosuojaselosteen mukaisesti. 

CaterMate Oy ei koskaan myy henkilötietoja kolmannelle osapuolelle. CaterMate Oy kuitenkin saattaa tarvittaessa luovuttaa tietoja luotetuille yhteistyökumppaneille, jos palvelun takaaminen näin vaatii. Luovutettuja tietoja käytetään vain ja ainoastaan edellä mainittuun tarpeeseen.

Käsittelemme tietoja asiakkaan ja CaterMate Oy:n väliseen asiakassuhteeseen, sopimukseen ja lainsäädännön velvoitteisiin perustuen.

4. Miten tietoja säilytetään?

CaterMate Oy:n asiakasrekisteriä säilytetään pilvipalvelussa, joka on suojattu asianmukaisesti. Vain CaterMate Oy:n työntekijöillä on pääsy asiakasrekisteriin ja tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

Jos tietoja luovutetaan kolmansille osapuolille, ovat he sidottuja käsittelemään tietoja luottamuksellisesti ja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

5. Rekisterintietojen muokkaaminen ja poistaminen

Jokaisella asiakasrekisterissä olevalla on oikeus tarkastaa ja pyytää korjausta mahdollisesti virheelliseen tietoon, tai puutteellisten tietojen täydentämiseen. Rekisterissä olevalla on myös oikeus tietojensa poistamiseen rekisteristä. Rekisterissä olevalla on myös muita GDPR:n oikeuksia, kuten tietojen käsittelyn rajaaminen tietyissä tilanteissa.

Kaikki tarkastus-, korjaus-, täydennys-, poisto- ja rajoituspyynnöt on lähetettävä kirjallisena rekisterin pitäjälle osoitteeseen info@catermategroup.com. Rekisterin pitäjä voi tarvittaessa vaatia pyynnön lähettäjää todistamaan henkilöllisyytensä. Rekisterinpitäjä vastaa pyyntöön GDPR:ssa määritetyssä ajassa, yleensä kuukauden kuluessa.

6. Evästeet

Verkkosivumme hyödyntää myös evästeitä, joiden avulla varmistetaan verkkosivun turvallinen käyttö, käyttömukavuus ja kehitys. Käyttämänne evästeet jakautuvat neljään kategoriaan:

·    Pakolliset evästeet: Näillä evästeillä varmistetaan verkkosivun toiminnallisuus, mm. turvallisuus. Näitä evästeitä ei saa pois päältä.

·    Markkinointievästeet: Näitä evästeitä käytetään markkinoinnin tehokkuuden seuraamiseen ja personoitujen mainosten tarjontaan.

·    Toiminnalliset evästeet: Nämä evästeet keräävät käyttäjävalintoihin liittyviä tietoja personoidumman käyttäjäkokemuksen varmistamiseksi.

·    Analyyttiset evästeet: Nämä evästeet auttavat meitä ymmärtämään miten kävijämme käyttäytyvät verkkosivuillamme sekä havaitsemaan virheitä verkkosivuillamme.​​

​7. Tietosuojaselosteen päivitykset

Pidätämme oikeuden palveluiden kehityksen ja lainsäädännön muutosten johdosta muuttaa tietosuojaselostetta. Muutokset ovat voimassa välittömästi niiden julkaisusta verkkosivuillamme. Suurista muutoksista ilmoitamme asiakasrekisterissä oleville tietojen päivitysten yhteydessä.​

bottom of page